Front office receptionist

הגדרת התפקיד:

• אחריות שוטפת על עמדת עבודה ייעודיות בכניסה הראשית לחברה .

• ביצוע פיקוח ובקרה על תהליכי הכניסה, היציאה והשהייה בשטח החברה.

• בקרה על הכנסת והוצאת ציוד.

• פיקוח / בקרה לעבודת ספקים / מבקרים.

• בקרת נזקים והתראה לגורמים הרלוונטיים במקרה חירום (על פי נוהל להתמודדות עם אירוע חריג / חרום).

• דואר- שליחה וקבלה של דואר החברה, עבודה מול קבלן משנה.

• עבודה עם ממונה הביטחון בנושא מתן הרשאות כניסה למקומות מוגבלים בחברה.

• סיוע לשמירת רכוש החברה בכל שעות הפעילות.

• טיפול ודיווח בכל אירוע חריג בחברה (חיצוני ופנימי) והעברה לבעלי תפקיד.

 

דרישות כללי :

• ביצוע התפקיד ברמה מקצועית גבוהה בהתאם לנדרש ולנוהלי העבודה.

• הכרות עם כלל המערכות המותקנות בחברה, בעמדת הדלפק.

• ביצוע בקרה ופיקוח על כל מבקרי החברה – אורחים, ספקים, מועמדים לעבודה.

• ניהול עמדת דלפק הבקרה ושליטה על כלל מערכות העזר האלקטרוניות המותקנות במקום.

• ניהול רישום ודיווח מפורט ומדויק של כל אירוע חריג ביומן האירועים וכן ניהול יומן מבקרים והחתמה על טפסי בטיחות.

• ערנות לתהליכים משתנים ויום יומיים בשטח החברה

• ניהול קשר שוטף עם כלל עובדי החברה

• משרה מלאה, גמישות לגבי שעות עבודה.

Job Category: HR
Job Type: Full Time
Job Location: Rehovot

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx